RESMİ TATİLDE İŞÇİLER ZORLA ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre bir takvim yılı içinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinin toplamı 14.5 gündür. Buna göre ulusal bayramlar ve genel tatiller aşağıdaki gibi olacaktır; 

Genel tatil günleri

• Yılbaşı günü (1 gün)

• 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1 gün)

Resmi Bayramlar

• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (1 gün)

• 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (1 gün)

• 30 Ağustos Zafer Bayramı (1 gün)

• 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim günü 13.00’da başlar) (1.5 gün)

Dini bayramlar

• Ramazan Bayramı (arefe günü 13.00’da başlar) (3.5 gün)

• Kurban Bayramı (arefe günü 13.00’da başlar) (4.5 gün) tatil kabul edilmektedir.

Ulusal bayram ve genel tatil gününün ne zaman başladığı konusunda, özellikle postalar halinde çalışmada tereddütler ortaya çıkabilmektedir. Postalar (vardiya) halinde çalışma düzeninde saat esası dikkate alınarak çözüme gidilmesi gerekir.

Kurban Bayramı’nda Arefe günü 08.00-16.00 vardiyasında çalışan işçilerin saat 13.00 den sonra çalışmaları genel tatile rastladığından 13.00-16.00 arası süreler için genel tatil ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 44. maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılabilecektir. İş sözleşmesinde veya Toplu İş Sözleşmesinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılma zorunluluğu olmayan işçiler zorla çalıştırılamayacaktır.

Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklara, ücretli izinlere ve yüzde usulü ile çalışan işçilerin bu kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz. Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan kanun, toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi veya işyeri uygulamalarından doğan kazanılmış haklar saklıdır.

4857 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenecektir. Ancak Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) ile bu tutarın daha yüksek rakamlarla belirlenmiş olması halinde TİS ile belirlenen tutar uygulanacaktır.

23 Nisan 2014 Çarşamba, 1 Mayıs 2014 Perşembe ve 19 Mayıs 2014 Pazartesi günleri çalışılması halinde normal ücrete ilave olarak çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenecektir.

 

Kaynak : DÜNYA 

Sosyal Medya'da Paylaş