SGK PRİMLERİNE AF GELİYOR!

30 MART 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler öncesinde beklenen sosyal güvenlik ile alakalı af meclisin tatile girmesi ile seçim sonrasına kalmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Faruk Çelik, yapmış olduğu açıklamada, Torba Yasa ile alakalı diğer bakanlıkların ilgili müsteşarlarıyla son toplantılarını yapıldığını , Bakanlar Kuruluna gönderdiklerini söylemişti.2014 Mayıs ayında Torba yasanın TBMM’de onaylanması beklenmektedir.

İlgili yasaya göre Genel Sağlık Sigortası GSS ye borcu olan 4 milyon kişi ve de Bağ kur prim borçları ile alakalı gecikme faizlerinin belli bir bölümüne af gelmesi beklenilmektedir. Buna ilaveten bünyesinde sigortalı olarak personel çalıştırıp bundan doğan sigorta primlerinede bu yasaya dahil edilmesi gerekmektedir. çıkacak olan torba yasanın içerisinde işveren borçlarının ana parası sabit kalmak şartıyla gecikme faizlerinin yarısı yani % 50 ’ lik kısmı affa uğraması kalan rakama da 36 eşit taksitte ödenmesi ile ilgili düzenleme geleceği söylenilmektedir.

İşverenler arasında şöyle bir düşünce doğmaktadır.Nasıl olsa belli sürelerde af çıkıyor.Faizleri iptal ediyorlar , niçin ödeyeyim primlerimi ? Bilindiği üzere sigorta primlerini düzenli ödeyen ile ödemeyen aynı değildir.5510 sayılı yasanın 81. maddesinin I bendinde işvereni sigortasız işçi çalıştırmamaya teşvik amacıyla getirilmiş ve ayrıca daha az ssk primi ödeme imkanı olan % 5 puanlık sigorta priminin hazinece ödeneceği yer almaktadır.İlgili madde aynen şu şekildedir ;

ı) (Ek: 17/4/2008-5763/24 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.'

Eğer düzenli olarak ssk primlerinizi ödüyorsanız.% 5 prim teşviki işveren olarak size katkısı rakamsal ifade edersek bir işçi üzerinden Asgari brüt ücret 1.071,00 TL nin % 5 i 53,55 TL dir.Daha fazla istihdam sağlayan işyerlerinde bu rakamlar Binlerce Türk Lirasına ulaşmaktadır.

Kaynak : www.muhasebenet.net 

Sosyal Medya'da Paylaş